Newyddion

Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyfyngu teithio ddai-angen i leoliadau yn Lloegr sy'n dioddef o Covid-19

Tra bod Lloegr wedi gohirio ryddhau’r cyfyngiadau “lockdown” ymhellach, a chyfyngiadau pellach wedi eu gorchymyn ar ardal sylweddol o Gogledd-Orllewin Lloegr, mae Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price MS wedi galw ar Prif Weinidog Cymru i ddilyn esiampl yr Alban, ac i gyfyngu teithio ddi-angen rhwng Cymru a’r lleoliadau yn Lloegr sydd wedi eu taro’n arw gan COVID.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adam yn atsain rhwystredigaeth y Cyngor Sir

Mae Adam Price wedi atsain siom Cyngor Sir Gar heddiw parthed yr Astudiaeth Ymarferoldeb am ddatblygiad Metro Cymoedd y Gorllewin a Bae Abertawe.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adam yn canmol gostwng yr oedran pleidleisio yng Nghymru i 16

Mae Adam Price wedi croesawu ymestyniad yr etholfraint yng Nghymru i ddinasyddion o 16 ac 17 oed.  Mae’r newid yma yn dod fel rhan o’r Ddeddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020. Gall bobl ifanc o 16 ac 17 oed nawr bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol Cymraeg 2021.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd