Adam yn atsain rhwystredigaeth y Cyngor Sir

Mae Adam Price wedi atsain siom Cyngor Sir Gar heddiw parthed yr Astudiaeth Ymarferoldeb am ddatblygiad Metro Cymoedd y Gorllewin a Bae Abertawe.

 

Comisynwyd yr Astudiaeth Ymarferoldeb o ganlyniad i gytundeb cyllideb rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru yn 2017, ond hyd at heddiw nid yw’r astudiaeth wedi ei gyhoeddi a’i rhoi o flaen y cyhoedd. Mae Cyngor Sir Gar wedi galw sawl gwaith i’r ddatblygiad yma gynnwys Dyffryn Amman a chymunedau eraill Sir Gar.

Cafodd y mater yma ei godi unwaith eto mewn cyfarfod Cyngor ar yr 8fed o Fehefin, yng nghyd-destun trafodaeth diweddar ar greu rheilffordd fodern, amgylcheddol-ystyriol yn ardal Dyffryn Amman.

Dywedodd Cyngh. Dai Jenkins (Glanaman): “Roeddem wrth ein bodd yn 2017 fod Plaid Cymru wedi sicrhau astudiaeth ymarferoldeb ar gyfer y Metro, a fod Llywodraeth Cymru wedi sylweddoli o’r diwedd pwysigrwydd datblygu trafnidiaeth cyhoeddus yn Ne Orllewin Cymru.

Dywedodd Mr Price: “Rwy’n llawn deall rhwystredigaeth y Cyngor Sir, ac rwy’n rhannu eu siom ar y mater holl-bwysig yma. Gall ehangu opsiynau trafnidiaeth modern yn Sir Gar sicrhau lefelau uwch o symudedd cymdeithasol, annog lefelau uwch o ddefnydd o drafnidiaeth cyhoeddus, ac yn debygol o sicrhau llai o geir ar ein hewlydd.

Rwy’n deal fod yr argyfwng iechyd ddiweddar wedi ffurfio’r mwyafrif health o waith y llywodraeth, ond cytunwyd yr astudiaeth yma yn 2017. Rydw i ac fy nghyd-weithwyr yn y Senedd wedi bod yn gofyn yn y Siambr i’r astudiaeth yma cael ei gyhoeddi mor ddiweddar a Chwefror eleni, sydd yn hynod o rhwystredig.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd