Ynglŷn âg Adam

Ganwyd Adam Price yng Nghaerfyrddin i deulu löwr a chafodd ei addysgu yn Ysgol Dyffryn Aman a Phrifysgol Caerdydd lle graddiodd gyda BSc yn Economeg.

Aeth Adam ymlaen i ddod yn Rheolwr Gyfarwyddwr o Newidiem, ymgynghoriaeth polisi ac economeg y DU a Chyfarwyddwr Gweithredol o’r asiantaeth datblygu economaidd a newid diwylliannol Cymreig, Menter a Busnes.

Cafodd ei ethol i Dŷ’r Cyffredin yn 2001 ac yn gyflym fe sefydlodd ei hun yn ymgyrchwr. Dadorchuddiodd y Mittal Affair yn 2002 lle bu’r meistr dur Lakshmi Mittal, cyfrannydd mawr i’r Blaid Lafur, yn lobio Tony Blair am gymorth i brynu diwydiant dur Rwmania.

Ac yntau’n wrthwynebydd barus o Ryfel Irac a rôl Tony Blair yng nghychwyniad y rhyfel, fe arweiniodd Adam ymgais ochr yn ochr ag aelodau eraill o Blaid Cymru a’r SNP i uchelgyhuddo Tony Blair. Cafodd Adam ei ddiarddel o siambr y Tŷ Cyffredin ar Fawrth 17eg 2005 am wrthod i ddad-ddweud ei ddatganiad yn cyhuddo Tony Blair o gamarwain y Senedd.

Dychwelodd i Dŷ’r Cyffredin ar Fai 5ed 2005 gyda mwyafrif uwch ac ar Hydref 31ain 2006 fe gychwynodd dadl tair awr ar archwiliad i Ryfel Irac ac o ganlyniad sefydlwyd yr Ymholiad Chilcot

Ymysg ei gyraeddiadau:

Cafodd Adam ei bleidleisio fel yr unig AS Cymreig i gadw cefnogaeth y cyhoedd ym mhleidlais ar-lein y Western Mail ynghylch costau ASau yn 2009; Yn 2007 cafodd ei enwi yn Gyfathrebwr BBC AM.PM y Flwyddyn; Ymgyrchwr Gwleidyddol y Flwyddyn 2005 yng Ngwobrau Gwleidyddol Cymru ITV.

Ochr yn ochr ag ymgyrchu dros archwiliadau am ran y Blaid Lafur a Tony Blair yng nghychwyniad Rhyfel Irac, roedd Adam Price yn aelod blaenllaw o’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon a galwodd am ddatganoli darlledu i Gymru er mwyn gwella tryloywder ac ansawdd.

Yn 2009, penderfynodd Adam Price AS i ymddiswyddo fel yr Aelod Seneddol dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.

Gwobrwywyd ag Ysgoloriaeth Fulbright i astudio ym Mhrifysgol Harvard lle astudiodd Meistr mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus. Fe ddaeth yn Gymrawd yn y Ganolfan ar gyfer Datblygu Rhyngwladol yn y John F. Kennedy School of Government ym Mhrifysgol Harvard.

Fel ymgyrchwr mae Adam wedi gwneud cyfraniadau cyson i’r Guardian, y Western Mail, y Spectator a Sianel Pedwar ar amrywiaeth o faterion. Yn 2014 enillodd Fedal Efydd yng Ngŵyl Ffilm a Theledu Efrog Newydd ar gyfer ei rhaglen ddogfen ar Streic y Glowyr 1984/85.

Cafodd Adam ei ethol yn Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr yn etholiad 2016 i'r Senedd.

Yna cafodd Adam Price AS ei ethol yn arweinydd Plaid Cymru yn 2018 a parhaodd yn arweinydd tan 2023.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd