loading
Ymunwch er mwyn cael y newyddion diweddaraf

Gyda'n gilydd, gallwn ennill Cymru newydd

Mae angen gobaith newydd ar Gymru, ac mae angen pencampwr i ddeffro’r gobaith hwnnw. Pencampwr all danio dychymyg ein pobl. A phencampwr sydd â gweledigaeth i ail-godi’n hyder, a dangos bod Cymru wahanol a Chymru well o fewn ein cyrraedd. Mewn cyfnod o ansicrwydd ledled y byd, rhaid i Blaid Cymru fynd ati ar unwaith i gyflwyno gweledigaeth sy’n llawn gobaith, gan anelu i lywodraethu yn 2021 er mwyn trawsnewid bywydau pobl Cymru.

Am yn rhy hir, rydyn ni wedi gadael i’n gwlad gael ei siapio gan ddylanwadau allanol yn hytrach na chymryd yr awenau ein hunain. All hyn ddim parhau. Gyda’r holl helbul yn Ewrop, bydd gwlad sy’n ddigyfeiriad ar drugaredd y storm. Dyma’r amser, felly, i Blaid Cymru gynnig cynllun beiddgar ar gyfer annibyniaeth. Cynllun fydd yn galluogi Cymru i osod ei chwrs ei hunan yn y byd.

Fi yw’r person gyda’r cynllun hwnnw. Cynllun i weddnewid bywydau ein pobl. O dlodi i ffyniant. O ddibyniaeth i hunan-hyder. Cynllun ar gyfer gwlad ddynamig sy’n edrych allan ar y byd. Gwlad fydd yn cymryd ei lle ar y llwyfan rhyngwladol er lles ein pobl. Ond does dim eiliad i’w gwastraffu, rhaid i’r gwaith ddechrau nawr. Mae’n ddyletswydd arnom.

Y brys hwn sy’n flaenllaw yn fy meddwl wrth i mi ofyn am eich mandad i arwain Plaid Cymru. Allwn ni ddim parhau â’r status quo, ond allwn ni chwaith ddim chwarae’n saff. Rwy’n gofyn am eich cefnogaeth. I weddnewid y Blaid. I’n harwain i Lywodraeth. I ryddhau potensial ein gwlad.

Gyda’n gilydd, gallwn ennill Cymru newydd.

 • Latest from the blog

  Cymru Newydd, Cymru Gymraeg

  Mae Adam Price wedi cyhoeddi ei gynigion polisi diweddaraf yn ei ymgyrch i arwain Plaid Cymru lle mae e'n amlinellu cyfres o syniadau - y gellid eu rhoi ar waith ochr yn ochr â'i gynllun Saith cam tuag at Annibyniaeth - i gryfhau hawliau holl bobl Cymru i'r Gymraeg, sicrhau dyfodol i gymunedau Cymraeg, a sicrhau bod ein polisïau cynllunio, economaidd a digidol yn y dyfodol yn gweithio er lles yr iaith.
  Continue reading

  Gwneud y Blaid yn rym etholiadol lwyddiannus

  Y cam cyntaf yn fy nghynllun Saith cam tuag at Annibyniaeth yw ethol plaid sy’n bleidiol i annibyniaeth yn 2021. Er mwyn gwneud hynny, mae’n rhaid inni weddnewid ein plaid ni i fod yn rym sydd yn ennill etholiadau.
  Continue reading
 • Volunteer sign up

  Chwarae rhan yn y tȋm

  A allwch chi sbario amser i helpu cyflawni Cymru Newydd? Cofrestrwch i fod rhan o'r tîm.